2020 Etkinliğimiz tamamlandı.

Katılımcılara ve kazananlara teşekkür ediyoruz.

İşini Dünyaya Taşı

Anka İle İş'te Girişim Nedir?

Anka ile İŞ’te Girişim Ne İçeriyor?

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği ve Ankara Üniversitesi Teknokent ortaklığında düzenlenen Anka ile İş’te Girişim yarışması, Türkiye’de kurulmuş, 5 yılından genç ve Türkiye’de ilk satışını gerçekleştirmiş olan girişimcilerin işlerini Dünya’ya taşımaları için tasarlanmış iki aşamalı bir online yarışma programıdır.

Şimdi Başvur

Ödüller

 Innogate Programına Katılım Hakkı

Uluslararası Patent Başvurusu (PCT) Desteği

Ankara Üniversitesi Teknokent 1 Yıl Ücretsiz Ofis

Büyük Ödül

INNOGATE Connect

Katılım Hakkı

Ödüller (Tüm Katılımcılar)

B2B Görüşme

Yatırımcılarla Görüşme İmkanı

Şimdi Başvur

Danışmanlık Desteği

Devlet teşvikleri, dış ticaret ve fikri sınai haklar alanlarında

14 Ekim 2020

09:00 – Etkinlik Bilgilendirme

09:30 – Tasarım Odaklı Düşünme Eğitimi

10:30 – Uluslararası Pazarlara Giriş Stratejileri Eğitimi

12:00 – Ara

13:00 – Yurtdışı Pazarına Yönelik Satış, Pazarlama ve Finansal Projeksiyonların Oluşturulması Eğitimi

14:00 – Globalleşmede Bir Marka: Arvento

15:00 – B2B Görüşmeler

15 Ekim 2020

09:00 – Ticarileşme Programları ve Fon Kuruluşları Eğitimi

10:00 – Dijital Pazarlama Eğitimi

11:00 – Uluslararası Ticaret Hukuku Eğitimi

12:00 – Ara

13:00 – Yatırımcı Sunumu Eğitimi

14:00 – Girişimciler İçin Müzakere Eğitimi

15:00 – Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Eğitimi

16:00 – B2B Görüşmeler

16 Ekim 2020

09:00 -12:00 – B2B Görüşmeler

12:00 – Ara

13:00 – İhracat ve Globalleşme Eğitimi

1400 -15:00 – B2B Görüşmeler

16:00 -17:00 – Girişimci Sunumları

17:30 – Sonuçların İlanı

Düzenleyenler

Destekleyiciler

Hazırsan, şimdi başvur!

Başvur